Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1) SATICI

Ünvanı : B&T STORE E-TİCARET HİZMETLERİ

E-posta : [email protected]

1.2) ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

(Sipariş sırasında verilen bilgiler)

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.Supergaa.com internet
sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış
fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas
ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve
Teslimat Bilgileri alışveriş onaylanmadan önce ekrana çıkan tabloda belirtildiği
gibidir. Ürünlerimiz Türkiye imalatlı 1.(birinci) sınıf replikadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.Supergaa.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri
okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin
akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi
verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve
teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir
ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde
ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3) Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek
ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu
tutulamaz.

4.4) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü
sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı
SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu
durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir
ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin alıcı tarafından
Kabul ve onayına müteakip SATICI’ya ulaştırılmış olması bedelinin ALICI’nın
tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün
bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla
ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye
giderleri ALICI’ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde
ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi
iptal etmesi halinde nakit ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.
Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka
işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın
herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI
tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına
yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul
etmektedir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
Ancak, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik özel
olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve
promosyon ürünlerinde meyve – sebze ve et vb hızlı bozulan ürünlerin iadesi
alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya eposta
ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen
ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa
standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi
gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün
bedeli ALICI’ya iade edilir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI ya aittir,
Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş
olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak
amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç
ürünün gönderilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi
durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli
olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan
faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından
imzalanacaktır.

d) Ürün ödemesi peşinen (havale/eft) ödenmiş ise ve ürün kargolanmadan iptali
talebinde bulunulması takdirde ödediğiniz ücretin tamamı tarafınıza 5 iş günü
içerisinde iade edilmektedir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, hızlı
bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul
edilememektedir.
Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün
kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır. İade alınan ürün yeniden
satışa sunulabilecek nitelikte olmalıdır.

MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı
SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin
tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.